Strona główna/Świadczenia/Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lipca, program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą Państwo składać:

  • od 1 lipca 2019 drogą elektroniczną: za pośrednictwem 

 emp@tia - https://empatia.mpips.gov.pl/

 ePUAP - https://pz.gov.pl

 za pośrednictwem bankowości elektronicznej

  • od 1 sierpnia 2019 bezpośrednio w siedzibie ośrodka, dotyczy to „tradycyjnych”, papierowych wniosków.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości 250,00 zł.

W sprawach z wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na wydłużony okres do dnia 31 maja 2021 r.

 

Niezależnie od tego, czy posiadają już Państwo przyznane świadczenie do końca września 2019 roku czy nie, wystarczy w okresie od lipca do września 2019 r. złożyć tylko jeden wniosek na wszystkie dzieci, aby ustalić prawo do świadczeń do maja 2021 roku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, np. w październiku 2019 r., świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku gdy wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z wymaganymi dokumentami złożą Państwo w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

Od lipca 2019 osoba samotnie wychowująca dziecko nie musi legitymować się wyrokiem zasądzającym alimenty na rzecz dziecka, by skutecznie ubiegać się o świadczenie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Od lipca 2019 r. przyznanie świadczenia nie będzie wymagało wydania decyzji. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.

Najważniejsze informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

Pytania odpowiedzi:

https://www.gov.pl/web/rodzina/7-pytan-i-odpowiedzi-o-rodzina-500-na-nowych-zasadach

Materiały informacyjne

https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjne

PODSTAWA PRAWNA

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo11

 

Wnioski do pobrania

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

do góry