Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1). 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji.

Strona internetowa została zaprojektowana w oparciu o kryteria sukcesu wymienione w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie dołożyło wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0,
 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.

  UDOGODNIENIA

  • Dedykowany kontrast dla dostępności,
  • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
  • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
  • Możliwość przejścia do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:
  1. Przejście do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  2. Przejście do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  3. Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  4. Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  5. Przejście do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
  • Strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
  • Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
  • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
  • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
  • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
  • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
  • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
  • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
  • Możliwość zatrzymywania,wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Julia Tomas. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +32 472 77 33 lub e-mail:  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Podmiot Publiczny powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej

 • Wejście główne do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie znajduje się od ul. 1 Maja 66,
 • Do wejścia budynku prowadzą schody oraz platforma przyschodowa dla osób z niepełnosprawnością,
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Do budynku Ośrodka można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 •  W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Budynek Ośrodka nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku. Ze względu na fakt, że część pomieszczeń Ośrodka znajduje się powyżej parteru (wejście po schodach) osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim mają możliwość załatwienia każdej sprawy realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w pomieszczeniu nr 1 tj. pierwsze pomieszczenie po prawej stronie od wejścia głównego do Ośrodka,
 • Na parterze znajduje się również toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, która jest odpowiednio oznaczona,
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Ośrodku z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport z wynikami przeglądu dostępności.pdf 77.79KB pobierz Plik: Raport z wynikami przeglądu dostępności.pdf
do góry