Strona główna/ETR- tekst łatwy do czytania

ETR- tekst łatwy do czytania

Informacja o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie w tekście łatwym do czytania - ETR (Easy to Read).

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK.

Logo

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie znajduje się przy ulicy 1 Maja 66 w Godowie.

To jest budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie

 

budynek

 

Do budynku wejdziesz z prawej strony budynku, od strony ulicy 1 Maja. To główne wejście do Ośrodka.
Do Ośrodka wejdziesz po 5 stopniach schodów. Schody mają poręcze.
Jeśli poruszasz się na wózku możesz wjechać do ośrodka na specjalnej platformie.

Po wejściu do Ośrodka

Gdy wejdziesz do Ośrodka, po prawej stronie zobaczysz Biuro Obsługi Klienta. Tutaj możesz załatwić wiele spraw.

obsługa 2

 

obsługa

Jak dojechać do Ośrodka?

Do Ośrodka dojedziesz własnym transportem oraz komunikacją publiczną. Najbliższy przystanek lini 36 i 38 znajduje się 60 metrów od wejścia głownego do budynku.

Kto jest Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie jest Mirela Tront.

Czym zajmuje się Ośrodek?

 • udziela pomocy osobom i rodzinom z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • wspiera rodziny niepełne i wielodzietne w usamodzielnianiu się oraz integracji ze środowiskiem,
 • przyznaje i wypłaca świadczenia,
 • wykonuje pracę socjalną,
 • rozwija nowe formy pomocy,
 • udziela wsparcia seniorom,
 • przyznaje zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, kartę dużej rodziny, dodatek osłonowy, świadczenie za życiem.
 • udziela pomocy rodzinom zastępczym,
 • udziela dofinansowań dla osób niepełnosprawnych,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15

Jak załatwić sprawę w Ośrodku?

Żeby załatwić sprawę w urzędzie możesz:

 • napisać pismo i wysłać je listem na adres Ośrodka, złożyć je w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie
 • napisać mail i wysłać go na adres: opsgodow@opsgodow.pl
 • zadzwonić pod numer 324727733
 • przyjść do Ośrodka

Jest kilka sposobów w jaki osoby z niepełnosprawnościami mogą załatwić sprawę w Ośrodku:

 • napisanie pisma i wysłanie go listem na adres Ośrodka,
 • złożenie pisma w Biurze Obsługi Klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie,
 • napisanie wiadomości i wysłanie jej na adres e-mail: opsgodow@opsgodow.pl,
 • telefonicznie pod numerem: 324727733

Do Ośrodka można też przyjść z psem przewodnikiem.

Jak skontaktować się z Ośrodkiem?

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku.
Jeżeli chcesz skontaktować się z Ośrodkiem telefonicznie, zadzwoń na numer: 324727733
Innym sposobem skontaktowania się jest napisanie wiadomości na adres e-mail: opsgodow@opsgodow.pl

 

do góry