Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1824) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchonieme, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

 1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
 2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
  - korzystanie z poczty elektronicznej,
  - przesyłanie faksów,
  - korzystanie ze strony internetowej danej instytucji
 3. świadczenia w postaci usług tłumacza:
  - polskiego języka migowego PJM,
  - systemu językowo-migowego SJM,
  - sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.


Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Ośrodka.

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie prosimy o:

 • kontakt telefoniczny pod nr +48 32 472 77 33
 • e-mail na adres:
 • listownie na adres: Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Godowie, ul. 1 Maja 66, 44-340 Godów z dopiskiem usługa tłumacza języka migowego i wysłać co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.

Zgłoszenie

Wybierając formę komunikacji należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres korespondencyjny,
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną,
 • przedmiot rozmowy

Informacje o urzędzie w języku migowym

 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie znajduje się przy ul. 1 Maja 66 w Godowie.  

Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio od ul. 1 Maja. Do wejścia prowadzą schody, obok nich znajduje się platforma umożliwiająca dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, klient może skorzystać z dzwonka w celu przywołania pracownika. Obok budynku znajdują się ogólnodostępne 1 miejsce parkingowe. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Klienta, w którym można uzyskać informację lub pomoc oraz załatwić wiele spraw. Brak barier poziomych na poszczególnych kondygnacjach uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej lub systemów FM wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chcąc załatwić sprawę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie można wybrać jedną z dostępnych form:

 1. Kontakt telefoniczny pod nr 032 4727 733, 032 47 67 011.

 2. Bezpośrednio w Ośrodku od poniedziałku do piątku.

 3. Poprzez platformę internetową ePuAP.

Wnioski potrzebne do załatwienia spraw dostępne są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Ośrodka www.gopsgodow.pl

 

do góry