Strona główna/Formy pomocy/Jak mądrze pomagać ukraińskim uchodźcom?

Jak mądrze pomagać ukraińskim uchodźcom?

1 Marca 2022

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, spwodowanej napaścią Rosji na to państwo, Polacy, w tym mieszkańcy gminy Godów ruszyli z szeroko zakrojoną pomocą humanitarną. Po pierwszych dniach spontanicznej akcji pomocowej, zachodzi konieczność usytematyzowania pomocy za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Pamiętajmy: to nie będzie sprint pomocowy, nastawmy się raczej na maraton pomocowy.

 

Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.

Istnieje kilka opcji pomocy:

  • wsparcie materialne: osoby które opuściły swoje domy mają przy sobie często tylko najpotrzebniejsze rzeczy i zapasy na kilka dni. Bezpośrednie wsparcie dla nich to przede wszystkim: woda, żywność, środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory, łóżka polowe, odzież;
  • mieszkanie lub schronienie: część uchodźców potrzebuje mieszkania - na kilka - kilkanaście dni.
  • środki transportu: do przewiezienia pomocy na terytorium Ukrainy, a także potrzebujących osób.
  • wsparcie osobiste: dostarczenie wsparcia do dużej grupy osób to wyzwanie logistyczne. Możesz zaangażować się jako wolontariusz, który na miejscu pomoże potrzebującym.

Jak pomagać?

W celu skutecznego udzielania pomocy uruchomiona została dedykowana strona internetowa www.pomagamukrainie.gov.pl, na której można uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób udzielać pomocy, a także w jaki sposób ją uzyskać. W tym celu należy wypełnić jedną z dostępnych cyforowo ankiet. Strona jest dostępna zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

Powiat koordynatorem pomocy mieszkaniowej i humanitarnej

Z kolei Powiat wodzisławski przejął rolę koordynatora pomocy mieszkaniowej oraz pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy szukających na terenie powiatu wodzisławskiego schronienia przed działaniami wojennymi wywołanymi rosyjską agresją. W tym celu zostały utworzone dwa tematyczne zespoły robocze. Ich szefami zostały pani Iwona Wajsman oraz pani Jolanta Kwiecień. Wspólnie z innymi członkami zespołu będą koordynować działalność gmin, począwszy od kwestii zapewnienia schronienia, przez kwestie regulacji pobytu na terenie Polski, po zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych obywateli Ukrainy przybywających do naszego powiatu.

Gmina Godów też pomoże

Gmina Godów będzie informować o potrzebach pomocowych dla uchodźców po ich zidentyfikowaniu u poszczególnych osób z Ukrainy, przebywających na obszarze gminy Godów. Wówczas, w miarę możliwości, pomoc udzielana będzie według konkretnego zapotrzebowania poszczególnych osób, o którym to zapotrzebowaniu będziemy na bieżąco informować. A więc najpierw identyfikacja konkretnych potrzeb, a następnie ich realizacja z dobrowolnym udziałem mieszkańców gminy. 

 

do góry