Strona główna/Formy pomocy/Zmiany w funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny

Zmiany w funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny

5 Listopada 2021
Zmiany w funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny

W kwietniu 2021 roku sejm uchwalił nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny, która jeszcze w czerwcu spowoduje kilka istotnych zmian. Wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Nie będzie już potrzeby składania wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. 

Co dokładnie zakłada nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny? 

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) - będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.
Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli również wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak było to w aplikacji mKDR).

Dotychczasowa aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Zmianie ulega również opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej (plastikowej) formy Karty. Koszt w obu przypadkach wynosić będzie 10,00 zł.

Posiadacze KDR, chcący korzystać z elektronicznej formy tej Karty będą musieli pobrać
i zainstalować na swoje urządzenia mobilne aplikację mObywatel.

Czym jest mObywatel?

To cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji:

 • bezpiecznie pobierasz i okazujesz swoje dane,
 • realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL,
 • przechowujesz potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
 • potwierdzasz nabyte uprawnienia kierowcy,
 • sprawdzasz swoje punkty karne,
 • okazujesz i sprawdzasz dane swojego samochodu,
 • korzystasz z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także ich dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
 • o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku, gdy sąd orzekło odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

do góry