Strona główna/Formy pomocy/FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - "OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - "OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

6 Listopada 2023

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - "OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie informuje, iż w 2024 roku zamierza realizować resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Oferowane wsparcie obejmuje pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobie niepełnosprawnej. Maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 14 dni w ciągu roku.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im czasowego zastępstwa.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

 

Terminy naboru wniosków

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Godowie ul. 1 Maja 66 tel. 32 4727733, 32 4767011 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 - do dnia 10 listopada 2023 r.

do góry