Strona główna/Formy pomocy/Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021- 2027 (FEPŻ)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021- 2027 (FEPŻ)

27 Października 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021- 2027 (FEPŻ)

 

 

W grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 ( FEPŻ), który będzie wdrożony w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

 

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ). Program podobnie jak PO PŻ, opiera się na zapewnieniu osobą najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej

w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

 

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.

  • 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

  • 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Za zakwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

 

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych od grudnia 2023r.

do października 2024r.

 

Uprawnione osoby będą kierowane po odbiór żywności do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie ul. 1 Maja 66.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

do góry